Discretionary Trading – Kommentar til 2. kvartal 2017

Handlede instrumenter:Valutaspot og CFD'er
Aktivklasser:Valuta, aktieindeks, råvarer, statsobligationer
Investeringsstil:Diskretionær (ikke-systematisk), volatilitet, opportunistisk
Afkast for kvartalet:-3,91 % (ekskl. servicegebyr men inkl. eventuelle resultatbetingede honorarer)
Volatilitet i dagligt afkast for 1. kvartal 2017:1,37 %
Gennemsnitligt antal handler pr. uge:12,5 (siden etablering)

Markedsoversigt

I 2. kvartal 2017 fortsatte markederne med kortsigtet volatilitet med den laveste volatilitet i 10 år i aktier, obligationer og på valutamarkederne. Der sås en stigning i volatiliteten i slutningen af kvartalet i form af en 5 % korrektion i teknologiaktier og en vis stigning i obligationsrenterne, efter at Mario Draghi, chef for ECB, antydede muligheden for udfasning af de kvantitative lempelser (QE), og Federal Reserve i USA annoncerede en ventet nedbringelse af balancen i 2. halvår 2017.

Hvis vi ser tilbage på kvartalet, virker markedet fundamentalt anderledes end i de foregående år. Desuden er der sket et skift i markedsstrukturen – reaktionen på nyheder, hastigheden og konsekvensen i bevægelserne, korrelationerne mellem markederne samt forholdet mellem støj og signaler i de daglige bevægelser. Strategiforvalteren mener, at finansmarkederne er ved at komme ud af post-kriseperioden og normaliserer sig mod større effektivitet, hvilket forringer mulighederne for kortsigtet handel.

Porteføljeudvikling

April
-3,4 %
Maj
2,9 %
Juni
-3,3 %

I 2. kvartal gav den diskretionære handelsstrategi (Discretionary Trading) et afkast på -3,91 % og fortsatte dermed ikke udviklingen fra de foregående perioder. Resultatet skyldes, at konventionelle handelsteknikker har vist sig at være mindre fordelagtige i perioden, såsom teknisk analyse, der indeholder breakouts og vendinger, og prioriteringen af reaktionstid og handlekraft i handelssituationen. Desuden var en procyklisk reaktion på nyheder baseret på en hurtig vurdering af informationer ikke rentabel.

Forventninger

Strategiforvalteren mener, at markederne minder om perioden 2004-2006, og dermed er den mest hensigtsmæssige handelsstil at fokusere på varighed og tålmodighed snarere end en hurtig handelsreaktion. Derfor vil der i 3. kvartal 2017 blive lagt større vægt på timing og præcision i indgåelse af/exit fra handler. Dertil kommer, at der i beslutningerne om at tage positioner bør være større fokus på en væsentlig evidens og mindre på signaler (såsom enkeltstående begivenheder eller bevægelser), da disse nemt bliver spoleret af algoritmiske deltagere. Strategiforvalteren mener, at dette skift er permanent, i hvert fald frem til den næste større forstyrrelse. Vi forventer, at både antallet af handler og positionsstørrelserne vil blive reduceret, især i sommerperioden, mens ændringerne i strategi og stil vil tage højde for udviklingen i markedsforholdene.

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, finansielle situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der er opfattet som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. Enhver holdningstilkendegivelse er ikke udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller senere).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.