Commodity Focus – Kommentar til 2. kvartal 2017

Handlede instrumenter:CFD'er
Aktivklasser:Råvarer
Investeringsstil:Trends
Afkast for kvartalet:17,56 % (ekskl. servicegebyr men inkl. eventuelle resultatbetingede honorarer)
Volatilitet i dagligt afkast for 1. kvartal 2017:1,83 %
Gennemsnitligt antal handler pr. uge:10,2 (siden etablering)


Markedsoversigt

I modsætning til de optimistiske forventninger, som drev reflationshandlerne i begyndelsen af 2017, faldt Bloombergs råvareindeks i 2. kvartal 2017 og brød faktisk ud af handelsintervallet fra perioden 3. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017.

Med hensyn til landbrugsråvarer og bløde råvarer har skiftet fra El Niño til La Niña været katalysator for betydelige omsving i vejrmønstret og prognoserne for landbrugsafgrøder globalt. De internationale kornlagre falder p.t. fra de rekordhøje niveauer i 2016-17, og udsigterne til usædvanligt varmt vejr har medført bekymring for et forringet amerikansk høstudbytte. Til gengæld har der været omfattende salg af bløde råvarer på forventning om forbedringer på udbudssiden i 2017-18.

Inden for energisektoren har det, at USA har øget produktionen af olie (fracking) markant, fået råoliemarkederne til at ignorere geopolitiske risici og i stedet fokusere på OPECs og Ruslands evne til at afbalancere udbud og efterspørgsel på råoliemarkedet. Resultatet var et fald på 20 %, hvilket opfyldte den tekniske definition af et bear-marked. Olieprisen ser dog ud til at være en halv cyklus foran traderne, idet den konsekvent falder ved (tilsyneladende) buillish nyheder og stiger ved (tilsyneladende) bearish nyheder. Dette mønster ser ud til at fortsætte i den nærmeste fremtid.

Industrielle metaller har taget et stormskridt på baggrund af stabilisering af den kinesiske økonomi og er nu teknisk set bullish. Alligevel ser det ud til, at der er behov for en yderligere katalysator for at skabe energien til næste skridt. Ædle metaller er blevet frasolgt som følge af aftagende inflationsbekymringer, da inflationen er blevet trukket ned af de faldende energipriser.

Porteføljeudvikling

April0 %
Maj-0,1 %
Juni17,7 %

Porteføljen gik ind i kvartalet med korte positioner i landbrugs- og metalsektorerne. Yderligere korte positioner blev etableret i energisektoren. De fleste af de korte positioner var moderat rentable, og nogle var meget rentable. Nogle af de korte positioner i landbrugssektoren blev lukket, da priserne vendte brat i slutningen af kvartalet.

Forventninger

Selv om de seneste ændringer i råvareprisernes retning er udløst af fundamentale faktorer, har reaktionen i finanssektoren formentlig drevet mange af priserne – især på korn – for langt for hurtigt.

Af samme årsag blev gevinsterne delvist realiseret på nogle positioner, og den tilbageværende eksponering ventes at blive reduceret gradvist i begyndelsen af 3. kvartal. Strategiforvalteren mener dog ikke, at de aktuelle vejr-, politik- og økonomitemaer er udtømte, og forventer derfor at genetablere mange af positionerne på gunstigere niveauer senere i 3. kvartal 2017.

Korte positioner i metaller bliver øget i tilfælde af fald fra de aktuelle niveauer – især for platin og sølv, som ser ud til at være de teknisk mest udsatte. Uanset hvad der sker, vil trailing stops sandsynligvis blive flyttet i samme retning som priserne, og eksponeringen vil formentlig blive reduceret i tilfælde af counter-trend-bevægelser, ikke fordi trenden er ændret, men for at reducere volatiliteten i porteføljeafkastene.

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, finansielle situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der er opfattet som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. Enhver holdningstilkendegivelse er ikke udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller senere).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.