MiFID-direktiv om markeder for finansielle instrumenterMiFID (Markets in Financial Instruments Directive – direktiv om markeder for finansielle instrumenter) er en overordnet samling af regler og lovgivning, der regulerer finansielle virksomheder, herunder banker, mæglere og børser, hvor der handles finansielle instrumenter som aktier, ETF’er og obligationer.

MiFID er et centralt element i reguleringen af finansmarkederne i EU. Det regulerer investeringsydelser i finansielle instrumenter (f.eks. aktier, obligationer, derivater og diverse strukturerede produkter) fra banker og investeringsselskaber samt driften af traditionelle børser og alternative handelspladser. Et af de vigtigste formål er at sikre en høj grad af harmoniseret beskyttelse af investorer i finansielle instrumenter.

Hvornår træder MiFID II og MiFIR i kraft?

MiFID II/MiFIR træder i kraft den 3. januar 2018. Den nye lovgivning styrker beskyttelsen af investorer og forbedrer den måde, finansmarkederne fungerer på, ved at gøre dem mere effektive, robuste og transparente.

Hvordan påvirker det investorer?

Beskyttelsen af investorer bliver styrket via nye krav til såkaldt product governance og uafhængig investeringsrådgivning samt forbedrede krav på flere områder, herunder ansvarlighed i ledelsesstrukturer, incitamenter, information og rapportering til kunder, aflønning af personale og bedste eksekvering.

Hvad betyder det i praksis?

Kunderne vil få mange opdateringer af de handelsplatforme, som de bruger, de rapporter, som de modtager, og oplysninger om omkostninger, risici og belønning i forbindelse med de valgte investeringsprodukter.

Hvordan påvirker det markedsstrukturen?

MiFID II er en kompleks lovgivning, der vil påvirke mange dele af investeringsmarkedet og størstedelen af markedsdeltagerne på tværs af flere aktivklasser.

MiFID II og MiFIR vil give mere fair, sikre og effektive markeder og giver større transparens for alle deltagere. Nye rapporteringskrav og -tests øger den tilgængelige informationsmængde og reducerer brugen af 'dark pools' og OTC-handel. De regler, der gælder for højfrekvenshandel, stiller en række stringente organisationsmæssige krav til investeringsselskaber og handelspladser, og de bestemmelser, der regulerer den ikke-diskriminatoriske adgang til centrale modparter (CCP'er), handelspladser og benchmarks, er udformet til at øge konkurrencen.

Hvordan påvirker det investeringsselskaber?

Transparens – udvidelse af transparenskravene før og efter handler ud over kravene til aktier til også at omfatte andre instrumenter, der handles på en handelsplads, f.eks. ETF'er, derivater og obligationer.

Handelsforpligtelser – i forbindelse med aktier, der er optaget til handel på en handelsplads, skal MiFID-investeringsselskaber sikre, at handlerne finder sted på et reguleret marked (RM), en multilateral handelsplads (MTF), en organiseret handelsplads (OTF), en systematisk internalisator (SI) eller en tilsvarende handelsplads i et tredjeland, dog med visse undtagelser. 

For derivater, der skønnes at være underlagt obligatorisk clearing under EMIR, foretages der over tid en vurdering for at afgøre, om disse instrumenter også skal kunne handles udelukkende på handelspladser.

Kvalitet i udførelsen – der er nu krav om, at MiFID-investeringsselskaber skal rapportere årligt om de 5 mest anvendte udførelsessteder (i forhold til handelsvolumen), og hvor de har udført ordrer i det foregående år, herunder andelen af aggressive, passive og direkte ordrer for hver klasse af finansielle instrumenter. Derudover skal der kvartalsvist offentliggøres data om udførelseskvaliteten på instrumentniveau for hver udførelsessted.

Transaktionsrapportering – ændringer i kravene om transaktionsrapportering, herunder en udvidelse af datafelterne for produkter, kunder og transaktioner (f.eks. identifikation af juridiske enheder) samt nye regler vedrørende selskabernes rapporteringsforpligtelse. Der indføres rapporterings- og positionsbegrænsninger for råvarer i henhold til de amerikanske regler, der er indført af CFTC (Commodity Futures Trading Commission – den amerikanske råvarefutures-kommission).

Der er en igangværende debat i branchen omkring mange af de tekniske aspekter i forhold til at implementere de påkrævede foranstaltninger, og her er det værd at bemærke, at de forskellige kompetente nationale myndigheder kan vælge forskellige fremgangsmåder med hensyn til at indarbejde MiFID II.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.