For at overholde kravene i MIFID II til rapportering efter handler indfører vi en ny porteføljerapport på platformene, som giver et overblik over den enkelte konto (eller alle konto) og viser specificerede omkostninger. 

Porteføljerapporter – oversigter

Omfattet af porteføljerapporten:

Kontooversigt

En oversigt over kontantbeholdninger, positionernes værdi, kontoværdi, afkast (%) og gevinst/tab ved slutningen af perioden samt en graf med afkast (%) for den valgte periode.

Oversigt over kontoværdi

En oversigt over udviklingen i værdien af din konto i den valgte periode, gevinst/tab for forskellige produkter i perioden, overførsler af kontantbeløb og værdipapirer samt andre posteringer på kontoen.

Oversigt over gevinst/tab

Oversigten viser gevinst og tab fordelt på produkt i perioden.

Grafen over samlet gevinst/tab i perioden og gevinst/tab ekskl. omkostninger viser, hvordan dine gevinster/tab ville have set ud uden omkostningerne.

Porteføljerapport – omkostninger

Tabel over samlede gebyrer

Tabellen over samlede gebyrer giver en oversigt over 

Løbende omkostninger herunder:

 • FX rollover-omkostninger
 • Depotgebyrer (aktier og fonde)
 • Administrationsomkostninger (futures, udløbende CDF'er og optioner)
 • CFD-finansiering
 • Eksterne omkostninger inden for forvaltede fonde (ETF'er, ETC'er, ETN'er og investeringsforeninger)
 • Afgifter
 • Renter

Transaktionsomkostninger herunder:

 • Kurtage
 • Spænd (valuta)
 • Tillæg (CFD'er)
 • Vekselgebyrer
 • Skat og afgifter

Specifikation af gevinst/tab

Specifikation af gevinst/tab viser posteringer af gevinst/tab på din konto (eller for alle konti) for hvert enkelt produkt og instrument, der handles i perioden, herunder:

 • Værdien i begyndelsen af perioden (for positioner, der var åbne i begyndelsen af perioden)
 • Bogførte kontantbeløb i perioden
 • Værdien i slutningen af perioden (for positioner, der var åbne i slutningen af perioden)
 • Gevinst/tab (inklusive omkostninger specificerede i tabellen over konsulatgebyr) 
 • Gevinst/tab ekskl. omkostninger

Oversigt over posteringer

Specifikation af posteringer viser alle posteringer af gevinst/tab på din konto (eller for alle konti) for hvert enkelt produkt og instrument, der handles i perioden, herunder:

 • Handelsværdier – gevinst/tab, værdi af kontantprodukter etc.
 • Indtægter – udbytte og renter
 • Handelsomkostninger – transaktionsomkostninger inkl. kurtage, spænd (valuta) tillæg (CFD'er), vekselgebyrer og afgifter
 • Holdeomkostninger – bogførte gebyrer kategoriseret som løbende gebyrer, herunder depotgebyrer (aktier og fonde), administrationsomkostninger (futures, CFD'er til udløb og optioner), CFD-finansiering.
 • Samlet kontant bogføring
 • Andet

Omkostninger, der ikke posteres direkte på din konto, herunder spænd, tillæg, eksterne omkostninger inden for forvaltede fonde (ETF'er, ETC'er, ETN'er og investeringsforeninger) er ikke inkluderet i rapporten over posteringer, da de ikke påvirker kontantsaldoen.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.