MiFiD-direktiv om markeder for finansielle instrumenter ESMA European Securities and Markets Authority

Hvad betyder MiFID II for dig?

Hos Saxo Bank har vi altid fokuseret på at give dig fuldt overblik over og gennemsigtighed omkring dine investeringer, afkast og omkostninger. 

Vi lancerer en række forbedringer og initiativer på vores platform, der skal hjælpe dig til at få et endnu bedre overblik over dine investeringer, så du i fremtiden kan træffe endnu bedre investeringsbeslutninger.

De nye initiativer tager udgangspunkt i det nye MiFID II-direktiv, der regulerer regler og krav til banker og finansielle virksomheder i EU. Formålet med MiFID II er at styrke investorbeskyttelsen og gøre det nemmere for investorerne at få overblik over omkostninger og afkast.

Vi gennemgår både de eksisterende værktøjer samt de kommende forbedringer og initiativer.

Hvad er MIFID og MIFID II?

Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) indeholder EU-regler, der gælder for virksomheder, der leverer tjenesteydelser i form af finansielle instrumenter til kunder (aktier, obligationer, andele i kollektive investeringsordninger og derivater), samt markedspladser, hvor disse instrumenter handles.

Fra d. 3. januar 2018 træder de nye regler 2014/65/EU (kaldet MiFID II) i kraft, og den indeholder en række initiativer, der skal styrke beskyttelsen af investorer og give bedre gennemsigtighed og rapportering.

Saxo Bank indfører en række funktioner for at sikre overholdelsen af disse initiativer.

Mere om MiFID II

Målmarkedsvurdering/hensigtsmæssighedstest

Ifølge MiFID II er vi forpligtede til at differentiere mellem komplekse og ikke-komplekse produkter. For så vidt angår komplekse produkter, er vi forpligtede til at tilbyde en målmarkedsvurdering og en hensigtsmæssighedstest samt tilbyde relevant rapportering og relevante risikoadvarsler til ikke-professionelle kunder.

Læs mere om den nye målmarkedsvurdering og hensigtsmæssighedstest

Oplysning om omkostninger og gebyrer

Ifølge MIFID II er vi forpligtede til at oplyse kunderne om omkostninger og gebyrer både før og efter en handel.

Oplysninger om omkostningerne før handel

Med hensyn til oplysninger om omkostninger før handler indfører vi på platformene en ny komponent for handelsvilkår, som indeholder en oversigt over oplysninger om handels- og holdeomkostningerne for det enkelte instrument. Handelsvilkårene for det valgte instrument er tæt integrerede og let tilgængelige fra alle handelsmoduler og handelsområder på platformen.

Læs mere om de nye handelsvilkår

Oplysninger om omkostningerne efter handel

Med hensyn til oplysninger om omkostninger efter handler tilbyder vi en ny rapport med porteføljeoverblik, som indeholder en oversigt over påløbne omkostninger og gebyrer for de produkter og instrumenter, du har handlet. Porteføljeoverblikket er tilgængeligt i kontosektionen på platformene.

Oplysninger om omkostningerne efter handel

PRIIP-dokumenter med central investorinformation (PRIIP KID'er)

PRIIP-dokumenter med central investorinformation
Ud over MiFID II træder en ny forordning om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) i kraft 1. januar 2018, og ifølge den er 'producenter' af finansielle produkter forpligtede til at levere dokumenter med central information (KID'er) for de produkter, de producerer, med angivelse af de vigtigste oplysninger, omkostninger, risici og afkast.

Du kan finde PRIIP KID'er, hvor Saxo Bank er producent, her:

For ikke-PRIIP-produkter (børsnoterede og forvaltede fonde) vil der være adgang til producenternes KID'er på de platforme, hvor et er tilgængelig. Klik her.

Ordreudførelsespolitik

Saxo Bank har en forpligtelse til at agere ærligt, redeligt og professionelt og til at varetage kundens interesser bedst muligt. Med hensyn til ordreudførelse er Saxo Bank forpligtet til at tage de nødvendige skridt for at opnå det bedst mulige resultat under udførelse af ordrer for kunderne, eller når der afgives ordrer hos eller videresendes ordrer til andre enheder, der skal udføres.

Vores politik for ordreudførelse i henhold til MiFID II kan ses i sin helhed her.

Beskeder om nedskrivning

Ifølge MiFID II er Saxo Bank forpligtet til at give kunder besked, hvis værdien af positioner i marginprodukter som valuta og CFD’er falder med mere end 10% i en periode på 30 dage, samt ved yderligere fald på 10%.

For kunder, der har investeret i forvaltede porteføljer under SaxoSelect, skal Saxo Bank give besked, hvis værdien af den investerede portefølje falder med minimum 10% i en periode på 30 dage. Ligeledes skal Saxo Bank give besked, hvis værdien af porteføljen falder yderligere 10%.

Fremadrettet vil Saxo Bank give besked på e-mail og direkte i handelsplatformen, hvis en af de to situationer beskrevet ovenfor måtte opstå.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.