Nejčastější dotazy týkající se dluhopisů

Které dluhopisy jsou k dispozici pro online obchodování?

Obchodovat můžete širokou škálu nejaktivnějších a nejlikvidnějších vládních a podnikových dluhopisů z Evropy, Asie, Středního východu a Afriky a několik dluhopisů z Latinské Ameriky. Celkem můžete obchodovat online více než 5 000 dluhopisů. Očekáváme, že nabídku dluhopisů z Latinské Ameriky a podnikových dluhopisů USA v blízké době rozšíříme.

Co když některý dluhopis není k dispozici pro online obchodování?

Saxo Bank podporuje offline obchodování s 33 000 dluhopisy. Je tedy vysoce pravděpodobné, že můžete požadovaný dluhopis obchodovat offline prostřednictvím naší kanceláře. Obraťte se na společnost Saxo Bank s dotazem o offline obchodování požadovaného dluhopisu. V takovém případě bude dluhopis zobchodován manuálně, i přesto se však zobrazí v souhrnu vašeho účtu stejně jako jakákoli jiná pozice.

Jaké jsou obchodní hodiny při online obchodování?

Dluhopisy je možné obchodovat online 24 hodin denně 5 dní v týdnu, pokud je podkladový trh relevantní pro dané dluhopisy otevřený. Obchodní hodiny jsou omezeny na dobu denního světla, během které je likvidita podkladového trhu relevantního pro dané dluhopisy optimální (např. evropské vládní dluhopisy je možné obchodovat během evropských hodin). 

Kde a jak získává Saxo likviditu pro online obchodování dluhopisů?

Dluhopisy jsou primárně obchodovány na mezinárodním trhu OTC a v menší míře na burzách. Saxo Bank tedy při získávání likvidity pro online obchodování dluhopisů využívá síť protistran, která zahrnuje více než 40 poskytovatelů likvidity z trhu OTC. Další informace naleznete v části „Jak funguje tržní příkaz?”.

Jaký je maximální objem obchodů?

Jsou stanoveny maximální limity podle běžných podmínek likvidity podkladového trhu dluhopisů. Tyto limity začínají na 1 milionu eur u podnikových dluhopisů a 25 milionech eur u vládních dluhopisů.

Jaký je minimální objem obchodů?

Minimální objemy obchodů s dluhopisy se liší. Mohou dosahovat až 50 000, 100 000 nebo 200 000 jednotek v relevantní měně. Minimální objemy obchodů a nejmenší díly, o které můžete tyto objemy zvyšovat, naleznete v části Účet > Podmínky obchodování a na obchodním lístku. Existují však také dluhopisy, které se obchodují s menšími objemy (pro všechny dluhopisy obchodované online však platí minimální limit 10 000 eur nebo amerických dolarů, a to i pokud je minimální obchodovatelná jednotka podkladového dluhopisu nižší).

Můžu obchodovat za ceny, které vidím v platformě?

Cena online dluhopisu, kterou vidíte v platformě na trade ticketu, představuje indikativní živou cenu založenou na indikativních cenách trhů OTC dluhopisů. Z tohoto důvodu se mohou skutečné obchodní ceny lišit od zobrazené ceny. Další informace naleznete v části „Jak funguje tržní pokyn?”. Cena zobrazená v souhrnu vašeho účtu představuje indikativní cenu platnou na konci dne, která se může lišit od skutečných obchodních cen a od ceny zobrazené na obchodních lístcích.

Jak funguje tržní pokyn?

Tržní pokyn je výchozím typem pokynu při obchodování dluhopisů. Tržní pokyny u dluhopisů nejsou narozdíl od akcií realizovány na burzách. Jsou směrovány do velkých globálních zdrojů poskytovatelů likvidity, kteří obchod realizují během několika sekund. Indikativní živá cena bude sloužit jako maximální limit ceny pro tržní pokyn. Nebude-li pokyn realizován během 45 sekund, automaticky se zruší. Dobu, po kterou jsou tržní pokyny platné, není možné měnit. 

Co se stane, pokud se pokyn zruší?

Pokud nezískáme cenu, která je lepší než vámi stanovená cena nebo maximální limit ceny (výše popsaná indikativní živá cena), pokyn se automaticky zruší. Pokud se tak stane, můžete se obrátit na společnost Saxo Bank s žádostí o offline obchodování požadovaného dluhopisu. Příkaz se zruší po uplynutí 30–45 sekund v závislosti na konkrétním trhu dluhopisů.

Jak funguje limitní pokyn?

Limitní pokyn se po umístění automaticky přesměruje do nejrelevantnějších dostupných burz. Limitní pokyny se obvykle používají při umísťování pokynů mimo spread nebo doprostřed spreadu, případně na určitou limitní cenu. Limitní příkazy fungují pouze na burzách. Může se tedy stát, že nebudou realizovány na žádné burze v důsledku nedostatečné likvidity, přestože existuje možnost realizace tržního příkazu (pokud likvidita není založena na burzách, ale na trhu OTC dluhopisů). U limitních pokynů je možné nastavit dobu platnosti.

U kterých dluhopisů je možné používat limitní pokyny?

Limitní pokyny fungují pouze u některých dluhopisů s dostatečně velkou likviditou na burzách. Máte-li další dotazy související s dostupností limitních pokynů na burzách, kontaktujte nás.

Jsou k dispozici jiné typy pokynů?

V současnosti nejsou při online obchodování dluhopisů k dispozici žádné jiné typy pokynů.
Jsou u dluhopisů k dispozici grafy?
V současnosti nejsou při online obchodování dluhopisů k dispozici grafy.

Existuje možnost částečné realizace příkazu?

Systémy limitních a tržních pokynů fungují na principu „všechno nebo nic“, veškeré pokyny se tedy buď realizují v celém rozsahu, nebo se nerealizují vůbec. Částečná realizace pokynů tedy není možná.

Jakým způsobem jsou pokyny zpracovávány?

Zpracování pokynů probíhá zcela digitálně. Díky robotizaci je proces zjišťování ceny a realizace optimalizován pro vynikající klientskou zkušenost.

Jaké jsou náklady obchodů?

Nabízíme tři úrovně cen v závislosti na úrovni vašeho účtu - Classic, Platinum nebo VIP.

Jsou s dluhopisy spojeny nějaké další náklady?

Kromě provizí za obchody s dluhopisy podléhají dluhopisové pozice také poplatkům za úschovu. 

 

 

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.