Andrew Edwards

Chief Executive Officer, Saxo Markets UK

About Andrew Edwards

Andrew Edwards joined Saxo Bank in December 2017, and has since then served as the CEO of Saxo Bank’s UK entity.

Andrew Edwards joined Saxo Bank in December 2017, and has since then served as the CEO of Saxo Bank’s UK entity. Andrew will assume overall responsibility of running an efficient, compliant, and prudent business, by constantly improving productivity, strengthening the Saxo brand as well as enhancing the quality of our employees within our UK organization. He is also responsible for ensuring alignment and execution of Global strategic priorities and make Saxo Bank the first choice for traders, investors, and wholesale clients. His mandate further expands to work closely with the Board of Directors as well as working with peers, stakeholders, and employees to ensure an efficient solution oriented execution in the UK and across Saxo Bank.

Andrew Edwards joined Saxo Bank in December 2017, and has since then served as the CEO of Saxo Bank’s UK entity.

Andrew Edwards joined Saxo Bank in December 2017, and has since then served as the CEO of Saxo Bank’s UK entity. Andrew will assume overall responsibility of running an efficient, compliant, and prudent business, by constantly improving productivity, strengthening the Saxo brand as well as enhancing the quality of our employees within our UK organization. He is also responsible for ensuring alignment and execution of Global strategic priorities and make Saxo Bank the first choice for traders, investors, and wholesale clients. His mandate further expands to work closely with the Board of Directors as well as working with peers, stakeholders, and employees to ensure an efficient solution oriented execution in the UK and across Saxo Bank.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.