Co je upřednostňování domácích investic? Co je upřednostňování domácích investic? Co je upřednostňování domácích investic?

Co je upřednostňování domácích investic?

Investing 3 min čtení
Saxo

Nebezpečí spojená s investováním „jen doma“

Upřednostňování domácích investic je tendence, kdy investoři intenzivněji investují do tuzemských akcií a ignorují potenciál těch zahraničních, které by jejich portfolio správně vyvážily.

Vedle zřejmého fenoménu, kdy investoři přirozeně cítí větší jistotu při investování do společností, které dobře znají, má neochota opouštět vlastní komfortní zónu historické kořeny v „predigitálních“ dobách, kdy tento proces zásadně komplikovaly překážky, jako byly jazykové bariéry, zákonná omezení a vysoké náklady u zahraničních transakcí.

Proč je to problém?

Přestože již investoři díky harmonizaci právních rámců a inteligentním digitálním řešením těmto potížím čelit nemusejí, preferování domácích investic má mimořádnou setrvačnost.

Výzkum uskutečněný Charlesem Schwabem v roce 2018 ukázal, že 3 čtvrtiny britských investorů měly zájem umístit většinu svých aktiv na domácím trhu – což vynikne zvláště při porovnání s těmi, kteří chtěli výrazně investovat v USA (7 %), Japonsku (5 %) a Číně (2 %). Slabý zájem o zahraniční akcie je ještě více překvapující, když si uvědomíme, že většina respondentů v průzkumu předpokládala, že zahraniční akciové trhy vzrostou téměř stejně jako akcie ve Spojeném království.

Pokud se nyní podíváme na míru návratnosti u hlavních indexů ve světě, bude nám jasné, v čem je problém. V první polovině roku 2019 vzrostl index S&P 500 o více než 17 %, technologický index Nasdaq se zvýšil o 20 % a čínský index CSI 300 stoupl o téměř 29 %. Za stejné období britský index FTSE 100 vrostl jen o 10 %, takže za výše uvedenými konkurenty značně pokulhává.

Jak tedy postupovat?

Naštěstí je možné řešení tohoto problému vyjádřit jedním slovem – diverzifikace. Takže pokud je vaše investiční strategie založena na jednom sektoru, například farmaceutickém, přečtěte si více o podobných společnostech v jiných zemích a širších vyhlídkách tohoto odvětví. Stačí málo a aktiva, která se dříve jevila jako příliš exotická, vám budou připadat stejně dobře známá jako ta na místní burze.


Objevte naše investiční řešení

Globální investice ihned přístupné

Začněte investovat globálně díky našemu širokému výběru z více něž 3000 ETF (Exchange Traded Funds) na více než 30 světových burzách.

Prozkoumejte ETF

 

Portfolia sestavená experty – stačí jednou kliknout

Pusťte se rovnou do investování, a to s portfolii SaxoSelect – jen si jedním kliknutím vyberte portfolio a nechte experty, aby se postarali o zbytek.

Poznejte SaxoSelect

Nejnovější informace z trhů

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.