Diverzifikace portfolia je úkol č. 1

Investing
Saxo Bank

Nižší riziko, vyšší návratnost. Jak toho u svého portfolia dosáhnout?

Je normální, že když sestavujete své portfolio, investujete do toho, co znáte nejlépe – do několika značek z technologického světa, které máte rádi, nebo do dobře známých akcií z vašeho domácího trhu. Přestože tak může vzniknout portfolio dodávající pocit jistoty, zdaleka nebude neprůstřelné. Proč? Protože v něm chybí jeden klíčový element: diverzifikace.

Když své portfolio diverzifikujete, rozkládáte investované peníze mezi různá aktiva, sektory, odvětví nebo oblasti. To znamená, že váš košík s vejci představující vaše celkové investice není nadměrně jednostranně zatížen – a pokud se náhle zvýší volatilita vašich oblíbených akcií z technologického světa nebo se dramaticky propadne domácí trh, vaše portfolio jako celek nebude tak zranitelné. 

Protáhněte své investiční svaly

Nižší riziko je jen jednou z výhod diverzifikace portfolia. Pokud svou investiční „rybářskou síť“ rozhodíte šířeji (po celém světě, je-li to možné), bude to také znamenat, že ulovíte více příležitostí na finančních trzích. 

Pamatujete na raketově stoupající čínské akciové trhy v letech 2014–15? Nebo na růst cen ropy na začátku roku 2019? Pokud se nebudete bát ukázat své investiční svaly a přidat různorodá aktiva, bude vaše portfolio nejen vyrovnanější, ale i v lepší pozici pro zachycování nových příležitostí kdekoli na světě.

Vše je relativní

Jakmile začnete diverzifikovat své investice, bude třeba vše ještě mírně doladit. Akcie, dluhopisy a další aktiva, jako je ropa nebo zlato, nevykazují stejné výnosy a nesledují tytéž trendy – a to je pro vaše portfolio dobrá zpráva. Proto je důležité nejen to, abyste investovali do různých aktiv, ale zároveň musí jít o aktiva s nízkou korelací, které nebudou současně stoupat a klesat.

Například aktiva považovaná za „bezpečný přístav“, jako jsou zlato a dluhopisy, mají tendenci růst, když klesají rizikovější aktiva, jako jsou akcie. Pokud v portfoliu máte oba typy aktiv, vzájemná kombinace jejich pohybů mu může při vzrůstu volatility zajistit větší stabilitu. A tak tomu i bude.

Neriskujte příliš

Současné trhy se mohou změnit během okamžiku – ať již je příčinou nečekaný krach, nebo oznámení ohledně úrokových sazeb. Situaci na globálních trzích nebo otřes v celém sektoru může změnit jediný novinový titulek nebo tweet (a ani technologické akcie nejsou nezranitelné).

Vy coby investor máte za úkol vytvořit portfolio, které všem výkyvům trhů odolá. Diverzifikace je vždy úkolem č. 1 – se zdravým mixem aktiv a globálních trhů vám může portfolio zajišťovat méně rizik a více příležitostí a nasměrovat vás k vašim investičním cílům.


Objevte naše investiční řešení

Diverzifikace jedním kliknutím

ETF (Exchange Traded Funds) znamenají především diverzifikaci. Máme pro vás k dispozici více než 3000 ETF, takže máte okamžitý přístup k celé řadě investic po celém světě.

Prozkoumejte ETF

 

Odborníci jsou vám k službám 

Díky portfoliím SaxoSelect získáte expozici na různé třídy aktiv, sektory a země a vaše investice budou vždy spravovat odborníci.

Poznejte SaxoSelect

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupina Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.