Úvod do obchodování opcí

SaxoTraderGO

Úvod do obchodování opcí

2017-04-12T16:00:00Z

Úvod do obchodování opcí

V rámci webináře se seznámíme s konceptem opcí, základními pojmy a typy opcí a jak díky tomuto instrumentu udělat své portfolio efektivnější jak z hlediska výnosnosti tak rizika

Host

Guest