new-period-overview-report-now-available-july-2016

Title: Nový report Přehled za období je nyní k dispozici
Page Content:

​​​​

Nový report Přehled za období je nyní k dispozici

Nový Přehled za období je k dispozici v části Účet platformy SaxoTraderGO a ukazuje vývoj hodnoty vybraného účtu nebo napříč více účty. Report Vám umožní analyzovat širší dlouhodobé obchodní trendy tím, že se rozepíše zisk a ztráta na obchodovaný nástroj a finanční účtování ve vybraném období.

export.png

Symbol informací (i) u každého záznamu umožňuje přístup ke kompletním detailům záznamu, uvidíte zde například:

  • hodnotu pozice na začátku a konci období
  • souhrn všech jednotlivých účtování pro nástroj během příslušného období

Detaily záznamu je možné exportovat do PDF.

Export do Excelu

Rozšířená funkce Excelu Vám také umožní vyexportovat každé účtování v období s uvedením hodnoty na začátku a na konci období a nabízí úplné rozčlenění a flexibilitu dat.

Nový sloupec expozice a grafy změny hodnot

Report o výkonnosti v Přehledu účtu v SaxoTraderGO nyní obsahuje nové sloupcové grafy expozice a změny hodnoty a nabízí tak rozdělení změn Vaší expozice a hodnoty v každé třídě aktiv pro vybrané období a umožňuje Vám podívat se důkladněji na expozici a změnu v podkladových cenných papírech.

Pro účet nebo všechny vybrané účty v rozbalovací nabídce účtu Vám sloupcový graf expozice ukáže Vaši 

Nový sloupec expozice a grafy změny hodnot

Report o výkonnosti v Přehledu účtu v SaxoTraderGO nyní obsahuje nové sloupcové grafy expozice a změny hodnoty a nabízí tak rozdělení změn Vaší expozice a hodnoty v každé třídě aktiv pro vybrané období a umožňuje Vám podívat se důkladněji na expozici a změnu v podkladových cenných papírech.ExposureBreakdown.png

Pro účet nebo všechny vybrané účty v rozbalovací nabídce účtu Vám sloupcový graf expozice ukáže Vaši expozici na třídu aktiv na konci vybraného období.

Krátké pozice se zobrazují jako červené negativní hodnoty a dlouhé pozice budou zobrazeny jako zelené kladné hodnoty.

Maržové produkty

Pro maržové produkty, jako jsou CFD, Futures a FX se expozice rovná hodnotě podkladových pozic.

Nepákové pozice

Pro nepákové produkty, jako jsou akcie a dluhopisy, se expozice rovná tržní ceně pozice.

Opční prémie

Pro Opce je expozice rovna prémii, která může být jak kladná, pokud je dlouhá, tak záporná, pokud je krátká.

Všechny hodnoty se převádějí do měny vybraného účtu.

Expozice vůči podkladovým cenným papírům

Graf expozice Vám také umožní proniknout hlouběji do podkladových cenných papírů tak, že kliknete na sloupec pro každou třídu aktiv, který ukáže Vaše držení na konci posledního obchodního dne ve vybraném období.

Graf změny hodnoty

Graf změny hodnoty ukazuje změnu v hodnotě účtu pro každou třídu aktiv pro vybrané období a nabízí přehled stejných dat v reportu za období.

Kladný přírůstek je zobrazený zeleně a záporný červeně.

Všechny hodnoty se převádějí do měny vybraného účtu.

Finanční aktivita

Finanční aktivita se také rozepisuje pomocí vlastního sloupce a ukazuje čistou finanční aktivitu ve vybraném období. Toto může zahrnovat finanční převody, úrok a předplatné

Změny vlivem podkladového cenného papíru

Graf změny hodnoty Vám také umožní podrobněji vidět změny vlivem podkladových cenných papírů kliknutím na sloupec pro každou třídu aktiv.

Toto ukáže změny za každý cenný papír za vybrané období a NIKOLIV během celého života pozice.

 

 ValueBreakdown.png

 

 

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.