new-in-saxotradergo-jun-2016

Title: Novinky v SaxoTraderGO
Page Content:

Nový Přehled za období - k dispozici od června 2016

Nová zpráva Přehled za období (Period Overview) bude zobrazovat vývoj hodnoty účtu s rozdělením na zisk a ztrátu na obchodovaný nástroj a finanční účtování a umožní Vám analyzovat širší, dlouhodobé trendy obchodování.

Přehled za období bude k dispozici v části Účet platformy SaxoTraderGO a bude ukazovat vývoj vybraného účtu nebo vývoj napříč všemi účty.

Symbol informací (i) u každého záznamu umožňuje přístup ke kompletním detailům záznamu, uvidíte zde například:

  • hodnotu pozice na začátku a konci období
  • souhrn všech jednotlivých účtování pro nástroj během příslušného období

Detaily záznamu je možné exportovat do PDF.

PeriodOverview.png

Export do Excelu

Rozšířená funkce Excelu také umožňuje exportovat každé účtování v období s uvedením hodnoty na začátku a na konci období a nabízí bezprecedentní rozčlenění a flexibilitu dat.

Zprávu je možné také exportovat jako PDF.

Nové funkce grafů v SaxoTraderGO

Analýza Chaikinovy křivky akumulace distribuce (ADL)

Křivka akumulace distribuce (ADL), kterou vymyslel Marc Chaikin, je nyní k dispozici z menu Studie.

Chaikin ADL je indikátor na bázi objemu určený pro měření kumulativního toku peněz do cenného papíru a z cenného papíru ven, v zásadě měří tlak buy a sell a potvrzuje sílu trendu.
ADL poukazuje na býčí i medvědí signály a opírá se o divergenci a potvrzení:

  • býčí signál je tehdy, když je cena v downtrendu a ADL se pohybuje vzhůru.
  • medvědí signál je tehdy, když je cena v uptrendu a ADL se pohybuje dolů

Tato analýza se opírá o objem obchodu, a proto je k dispozici pouze pro produkty obchodované na burze a není k dispozici pro produkty OTC, jako je například FX. 

Chart_ADL.png

Analýza Trojitý exponenciální vyhlazený klouzavý průměr (TRIX)

Trojitý exponenciální vyhlazený klouzavý průměr (TRIX) oscilátor hybnosti, vymyslel jej Jack Hutson a ukazuje procentuální změnu v trojitém exponenciálně vyhlazeném klouzavém průměru. Odfiltruje nevýznamné ceny, a pokud přidáte normální exponenciálně klouzavý průměr k panelu analýzy TRIX, funguje podobně jako MACD. Vzhledem k tomu, že je třikrát vyhlazený, je více vyhlazený než MACD.

Podobně jako u MACD zde křivky kolísají kolem 0 (nula), a když přidáte EMA, hledáte divergenci, ve které signální křivka překříží buy/sell a nulový crossover. 

Chart_TRIX.png

Analýza Index toku peněz (MFI)

Index toku peněz (Money Flow Index, zkr. MFI) je oscilátor, který vymysleli Avrum Suodack a Gene Quong, a který využívá jak objem, tak cenu pro změření tlaku buy a sell na cenný papír. Výstupní hodnota se pohybuje od 0 do 100 a funguje jako RSI. MFI je také známý jako objemově vážený indikátor RSI.
Investoři hledají divergenci -- tam, kde se MFI pohybuje v opačném směru proti ceně. 

Chart_MFI.png

Analýza Offsets

Nová funkce Offset je nyní k dispozici z dialogu konfigurace pro analýzy, kde můžete posunout analýzu doleva do minulosti nebo doprava do budoucnosti až do -100 do 100 období. Podkladová kalkulace nemění tuto funkci, pouze posune analýzu na grafu doleva nebo doprava. 

Chart_Offset.png

Fibonacci Projekce anotace

Nová anotace Fibonacci Projekce je nyní k dispozici z menu anotací v grafu. Dříve byla k dispozici přes anotaci Fibonacci Extenze umístěním dvou posledních pozic na stejné úrovni, ale nyní může být přidána efektivněji pomocí dvou kliknutí.

Fib_proj.png

Volba Snap Annotation

Dříve byl snímek anotace (snap) k dispozici pouze v nastavení konfigurace a řídil funkci snap u všech anotací. Nyní můžete také vybrat / zrušit výběr snapu u každé jednotlivé anotace v nastavení konfigurace anotací.​


Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.