new-equity-rating-model-aug-2016

Title: Nový model akciového ratingu
Page Content:

​​​

​​

Dne 12. září 2016 představí Saxo Bank zjednodušený model akciového ratingu, používaný pro určení:

  • výše marže, požadované pro obchodování CFD a opcí na akcie
  • hodnotu pozic na akciích nebo EFT, které lze použít jako kolaterál pro obchodování produktů, vyžadujících marži, jako je například Forex nebo CFD

Kategorie marží

Nový zjednodušený model ratingu rozděluje akcie do pěti kategorií od 1 (nízké riziko) po 5 (vysoké riziko).

 

​​​​

Rating

Marže

Kolaterál

1

10% 75%

2

20% 50%​

3

40%25%

4

80%0%

5

100%​0%​
​ ​ ​

Tato změna se netýká Požadavků na marži u CFD na indexy.

CFD na akcie

Pro CFD na akcie v kategorii 1 je nutné držet pouze 10% tržní hodnoty pozice jako kolaterál a využít tak páku až desetkrát. Pro CFD na akcie v kategorii 4 je nutné držet 80% hodnoty pozice. Pro CFD na akcie v kategorii 5 je nutné držet plnou hodnotu pozice jako marži.

Pozice na akciích jako kolaterál na marži

Pro akcie v kategorii 1 můžete jako kolaterál využít až 75% hodnoty pozice a obchodovat maržové produkty, jako jsou FX, CFD a futures. Hodnotu pozic na akciích v kategoriích 4 a 5 nelze využít jako kolaterál na marži.

Neustálé přehodnocování

Kromě implementace zjednodušeného systému kategorií budeme od 12. září také sledovat a přehodnocovat aktiva průběžně každý den. To znamená, že můžeme upravovat hodnocení jednotlivých akcií v závislosti na aktuálním dění na trhu a přesouvat je do vhodnějších kategorií rizika. Toto průběžné hodnocení rizik vás chrání před nadměrným využitím páky na pozicích na těch akciích, které se staly rizikovějšími.

Aktuální rating zobrazený v rámci platforem

Aktuální rating CFD a akcií lze zobrazit v Obchodních podmínkách v rámci obchodních platforem.

Na platformě SaxoTrader:

  • Standardní marže vyžadovaná pro CFD na akcie je pod Účet > Obchodní podmínky >  Akcie CFD/Seznam indexových nástrojů (seřazené podle burzy)
  • Hodnota záruky u akcií je pod Účet > Obchodní podmínky > Seznam akciových nástrojů (seřazené podle burzy)

Na platformě SaxoTraderGO: požadovaná marže pro CFD na akcie a hodnota záruky akcií je pod Účet > Obchodní podmínky  > Vyhledat akcie nebo CFD 
Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.