Status profesionálního klienta: co to pro vás znamená

Od 30. července dojde k řadě změn ve způsobu, jakým jsou produkty s pákovým efektem (např. CFD, tj. kontrakty na vyrovnání rozdílu) nabízeny retailovým zákazníkům.

Tyto změny zavedené Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) zahrnují:

Limity týkající se výše pákového efektu nabízeného retailovým obchodníkům

Omezený přístup k určitým produktům

Ochrana před záporným zůstatkem

Požádejte si o status profesionálního klienta. Přihlaste se, poté přejděte na Účet > Ostatní > Klasifikace a postupujte podle pokynů.

Tyto změny se týkají všech poskytovatelů CFD, forexových a spreadových sázek, ale nemají dopad na profesionální obchodníky.

Můžete si proto požádat o přeřazení do kategorie profesionálního klienta a těmto omezením se vyhnout. Jakožto profesionální klient však ztratíte určitou regulační ochranu, kterou používají retailoví obchodníci.

Přečtěte si pečlivě následující informace a vezměte na vědomí rizika plynoucí z vašeho přeřazení do jiné kategorie.

Podrobnosti o statusu profesionálního klienta vlastní volbou

Ochrany, které si zachováte

Ochrany, kterých pozbudete

Garanční fond
Jako jednotlivec máte nárok na ochranu od záručního fondu až do výše 100 000 EUR u hotovostních vkladů, které u nás držíte. Hodnota hotovostních vkladů se vypočte jako čistý volný vklad po odpočtu všech dluhů vůči bance.

Omezení týkající se pákového efektu
Omezení pákového efektu, která se vztahují na některé z našich produktů, se nebudou vztahovat na profesionální klienty. Nezapomeňte, že větší pákový efekt s sebou přináší i větší riziko.

Dánská rada pro řešení stížností v oblasti bankovních služeb (Pengainstituankenævnet)
Pokud jste fyzická osoba jednající mimo svou obchodní, podnikatelskou nebo profesní činnost, můžete mít právo využít služeb Dánské rady pro řešení stížností v oblasti bankovních služeb (Pengainstituankenævnet). Pokud si nejste jisti, zda se na vás tyto služby vztahují, obraťte se, prosím, přímo na zástupce této instituce.

Ochrana před zápornou bilancí
Nemáme povinnost nabízet profesionálním klientům ochranu před zápornou bilancí. Pokud se váš účet dostane do záporné bilance, jste povinni provést dodatečné platby, což pro vás může znamenat ztrátu, která převýší vaše vklady.

Optimální provedení příkazů klientů
Je naší obecnou povinností jednat čestně, férově, profesionálně a v nejlepším zájmu klienta. Při realizaci klientských příkazů, zadávání příkazů nebo předávání příkazů k provedení třetí straně jsme povinni učinit všechny přiměřené kroky, abychom konzistentně dosahovali těch nejlepších výsledků pro klienty.

Omezení produktu
Pokud prokážete, že máte příslušné zkušenosti a znalosti k pochopení rizik spojených s obchodováním komplexních finančních produktů, omezení produktu se na vás vztahovat nebudou.

Změna zařazení
Uchováváte si právo kdykoli požádat o přeřazení do jiné kategorie – například pokud si chcete zajistit vyšší úroveň regulační ochrany.

Varování před riziky
Když prokážete, že máte příslušné zkušenosti a znalosti pro pochopení rizik spojených s obchodováním našich produktů, nebudeme povinni poskytovat vám standardizovaná varování před riziky.

 

Komunikace
Když prokážete, že rozumíte našim produktům, službám a rizikům s nimi spojeným, můžeme s vámi komunikovat v sofistikovanějším jazyce.

Vždy však budeme komunikovat jasně, poctivě a nezavádějícím způsobem, a to bez ohledu na kategorii, do které je klient zařazen.

 

Srovnání pákového efektu pro profesionální vs. retailové klienty

SAXO PROFESIONÁLNÍ KLIENTI (min.)SAXO RETAIL KLIENTI
FX (Hlavní měnové páry)1.50%3.33%30:1
FX (Vedlejší měnové páry)2.00%5.00%20:1
Index (Hlavní indexy)2.50%5.00%20:1
Index (Vedlejší indexy)3.00%10.00%10:1
Zlato3.00%5.00%20:1
Komodity4.00%10%10:1
Akcie10.00%20.00%5:1
Požádejte si o status profesionálního klienta. Přihlaste se, poté přejděte na Účet > Ostatní > Klasifikace a postupujte podle pokynů.

Kvalifikační kritéria

Abyste mohli být přeřazení do kategorie profesionála, musíte mít potřebné odborné znalosti, zkušenosti a znalosti, abyste byli schopni činit vlastní investiční rozhodnutí. Budete také muset splnit alespoň dvě z následujících tří kritérií stanovených orgánem ESMA a poskytnout nám příslušné podpůrné informace:

Zkušenost s obchodováním

Během každého z posledních čtyř čtvrtletí jste zobchodovali v průměru 10 významných obchodů s relevantním produktem (u společnosti Saxo a/nebo u jiných poskytovatelů).

Portfolio

Velikost vašeho investičního portfolia (spravovaného u společnosti Saxo a/nebo jiných poskytovatelů), včetně vkladů v hotovosti a finančních nástrojů, přesahuje 500 000 EUR.

Znalosti týkající se obchodování

Pracujete nebo jste pracovali ve finančním sektoru po dobu minimálně jednoho roku na profesionální pozici, která vyžaduje znalost relevantních produktů.

Podrobnosti o kvalifikačních kritériích

Velikost a objem obchodů:

Během každého z posledních čtyř čtvrtletí jste zobchodovali v průměru 10 významných obchodů s relevantním produktem (u společnosti Saxo a/nebo u jiných poskytovatelů).

Relevantní produkty jsou tyto: CFD/swapy, FX (spoty/forwardy/opce), futures, opce, produkty obchodované na burze s použitím páky, certifikáty, binární opce.

Za obchody významné velikosti se považují obchody překračující určitou minimální nominální hodnotu, například 100 000 EUR u forexu, 50 000 EUR u indexů, 10 000 EUR u single-stock CFD.

Průměrnou četnost obchodů za určité období lze počítat u jednoho, anebo u více poskytovatelů dohromady. Požádáme vás o zaslání naskenovaných kopií dokladů o vaší obchodní činnosti mimo Saxo.

Velikost portfolia

Velikost vašeho investičního portfolia (spravovaného u společnosti Saxo nebo jiných poskytovatelů) včetně vkladů v hotovosti a finančních nástrojů* přesahuje 500 000 EUR.

Za přijatelné příklady investičního portfolia se považují úspory v hotovosti, akciové portfolio, obchodní účty a podílové fondy.

Za nepřijatelné příklady investičního portfolia se považují podnikový důchod, neobchodovatelná aktiva, nemovitosti, luxusní automobily, šperky.
Pokud se portfolio nachází mimo Saxo, můžeme vás požádat o naskenovaní kopií výkazů od jiných poskytovatelů.

Profesionální zkušenosti

Pracujete nebo jste pracovali ve finančním sektoru po dobu minimálně jednoho roku na profesionální pozici, která vyžaduje znalost relevantních produktů.

Požádáme vás o podrobnosti o vaší roli a o tom, jak vám umožnila nabýt dostatečných znalostí a zkušeností. Je také možné, že vás požádáme o poskytnutí relevantního důkazu.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.