{{ "2016-05-09 09:48:34Z" | moment:{inputFormat: 'YYYY-MM-DD HH:mm:ssZ', showAsRelative: false, outputFormat: 'dddd[,] DD[.] MMMM YYYY[,] HH:mm'} }}

technical-analysis-tool-discontinued-may-2016

Share

Title: Konec používání nástroje Technická analýza
Page Content:

​Jak bylo dříve oznámeno, ukončuje se použití nástroje Technická analýza, který byl na liště News and Research (Aktuality a průzkum) na platformách WebTrader a SaxoTrader.​

techinical analysis report.png

Pracujeme na novém a dokonalejším řešení, jehož spuštění na SaxoTraderGO je plánováno později v roce 2016.​