{{ "2016-09-05 09:35:30Z" | moment:{inputFormat: 'YYYY-MM-DD HH:mm:ssZ', showAsRelative: false, outputFormat: 'dddd[,] DD[.] MMMM YYYY[,] HH:mm'} }}

spread-sep-2016

Share

Title: Spread
Page Content:

Analýza spreadu se používá se srovnatelnými nástroji, mezi nimiž je při obchodování spread, např.:

  • dvě akcie ve stejném průmyslovém odvětví,
  • akcie A a B pro stejnou společnost,
  • dvě komoditní futures

Spread se může rozšířit a zúžit a může se použít pro spreadové obchodování, například tehdy, když obchodník prodá jeden nástroj a koupí jiný, až bude spread širší, než je historicky obvyklé.

spread.png