{{ "2015-09-02 13:44:45Z" | moment:{inputFormat: 'YYYY-MM-DD HH:mm:ssZ', showAsRelative: false, outputFormat: 'dddd[,] DD[.] MMMM YYYY[,] HH:mm'} }}

saxotrader-platform-supported-on-windows-10

Share

Title: Platforma SaxoTrader podporována na Windows 10
Page Content:

windows10.pngSaxoTrader je oficiálně podporována operačním systémem Windows 10.