{{ "2016-03-02 07:15:18Z" | moment:{inputFormat: 'YYYY-MM-DD HH:mm:ssZ', showAsRelative: false, outputFormat: 'dddd[,] DD[.] MMMM YYYY[,] HH:mm'} }}

open-orders-to-be-renamed-to-orders-in-saxotrader-march-2016

Share

Title: Otevřené pokyny budou na platformě SaxoTrader přejmenovány na Pokyny
Page Content:

​Modul otevřených​ pokynů na platformě SaxoTrader bude přejmenován na Pokyny v březnu 2016.

6.png