new-in-saxotrader-may-2016

Title: Nově v SaxoTrader
Page Content:

Spravujte pokyny ze seznamu Otevřených pozic

Nyní je v seznamu Otevřených pozic (Open Positions) v SaxoTrader k dispozici nový sloupec s názvem Pokyny (Orders).

PositionOrders.png

Tlačítko ukazuje počet pokynů pro příslušný nástroj ve stejném účtu. Klikněte na tlačítko Pokyn pro otevření seznamu pokynů, kde můžete editovat, rušit nebo vytvářet nové pokyny pro určitý nástroj:

FilteredOrders.png

V tomto přehledu bude zobrazeno následující:

  • Čistá pozice
  • Celková částka pokynů Buy a Sell
  • Odkrytá částka ukazující rozdíl mezi Čistou pozicí a částkou Pokynu. Například pokud máte dlouhou pozici EURUSD na 1 milion a pokyn k prodeji pro uzavření 250 000, Odkrytá částka by byla 750 000

Přístup z Obchodního diáře, Grafu, Průzkumníka nástrojů, Obchodních ticketů

K filtrovaným Pokynům můžete také získat přístup z kontextového menu pro určitý nástroj, k němuž se dostanete kliknutím pravým tlačítkem myši z Obchodního diáře, Grafu, Průzkumníka nástrojů, Trade ticketů apod.

WatchlistOrders.png

Odkrytá částka v Trade ticketu

Odkrytá částka pro určitý nástroj - rozdíl mezi Čistou pozicí a částkou Pokynu - je nyní k dispozici z nástroje Amount selector (výběr částky) pro nástroj v Trade ticketu.

UncoveredAmount.png


Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.