market-data-updates-2016-feb

Title: Aktualizace tržních dat
Page Content:

​​

Redundantní kód symbolu SPX.I pro index S&P 500 bude odstraněn z platformy dne 1. března 2016

Místo toho je k dispozici hotovostní index S&P 500 coby kód symbolu SP500.I – vezměte prosím na vědomí, že jak zpožděná data, tak data v reálném čase na hotovostní indexy S&P vyžadují přihlášení k odběru a že přihlášení k odběru je také nezbytné pro zobrazení hodnot indexu v řetězcích opčních kontraktů pro kótované opce S&P.  


Dow Jones a S&P Stock Indexy

Soukromí uživatelé

Profesionální uživatelé

Zpožděná data

2,50 USD / měsíc

2,50 USD /  měsíc​

V reálném čase

4,00 USD /  měsíc

4,00 USD /  měsíc

​​

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.