market-data-update-nov-2015

Title: Aktualizace tržních dat
Page Content:

​​

Burza Oslo (OSE) zastavuje poskytování tržních dat úrovně 1 v reálném čase pro profesionální uživatele

Burza Oslo (OSE) zastaví poskytování tržních dat v reálném čase pro profesionální uživatele úrovně 1 od 1. prosince 2015 a přihlášení k odběru profesionální úrovně 1 budou zrušena dne 30. listopadu 2015. Přihlášení k odběru profesionální úrovně 2 budou stále k dispozici.

Australská burza cenných papírů (ASX) a burza Sydney Futures Exchange (SFX) zvyšuje poplatky za data v reálném čase

Australská burza (LSE) zvýší poplatky za data v reálném čase pro profesionální uživatele od 1. prosince 2015:​

​​​​​​​​​​​Australská burza cenných papírů (ASX)Soukromí uživatelé​​​Profesionální uživatelé
Úroveň 2
​​​20 AUD / měsíc 70 AUD / měsíc (dříve 65 AUD)

Burza futures v Sydney (SFE) zvýší poplatky za data v reálném čase pro soukromé a profesionální uživatele od 1. prosince 2015:​

​​​​​​​​​​​Burza Sydney Futures Exchange (SFE)Soukromí uživatelé​​​Profesionální uživatelé
Úroveň 2
​​​70 AUD / měsíc (dříve 65 AUD)370 AUD / měsíc (dříve 65 AUD)​

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.