{{ "2015-11-06 10:08:05Z" | moment:{inputFormat: 'YYYY-MM-DD HH:mm:ssZ', showAsRelative: false, outputFormat: 'dddd[,] DD[.] MMMM YYYY[,] HH:mm'} }}

market-data-update-nov-2015

Share

Title: Aktualizace tržních dat
Page Content:

​​

Burza Oslo (OSE) zastavuje poskytování tržních dat úrovně 1 v reálném čase pro profesionální uživatele

Burza Oslo (OSE) zastaví poskytování tržních dat v reálném čase pro profesionální uživatele úrovně 1 od 1. prosince 2015 a přihlášení k odběru profesionální úrovně 1 budou zrušena dne 30. listopadu 2015. Přihlášení k odběru profesionální úrovně 2 budou stále k dispozici.

Australská burza cenných papírů (ASX) a burza Sydney Futures Exchange (SFX) zvyšuje poplatky za data v reálném čase

Australská burza (LSE) zvýší poplatky za data v reálném čase pro profesionální uživatele od 1. prosince 2015:​

​​​​​​​​​​​Australská burza cenných papírů (ASX)Soukromí uživatelé​​​Profesionální uživatelé
Úroveň 2
​​​20 AUD / měsíc 70 AUD / měsíc (dříve 65 AUD)

Burza futures v Sydney (SFE) zvýší poplatky za data v reálném čase pro soukromé a profesionální uživatele od 1. prosince 2015:​

​​​​​​​​​​​Burza Sydney Futures Exchange (SFE)Soukromí uživatelé​​​Profesionální uživatelé
Úroveň 2
​​​70 AUD / měsíc (dříve 65 AUD)370 AUD / měsíc (dříve 65 AUD)​