{{ "2016-09-05 09:34:24Z" | moment:{inputFormat: 'YYYY-MM-DD HH:mm:ssZ', showAsRelative: false, outputFormat: 'dddd[,] DD[.] MMMM YYYY[,] HH:mm'} }}

correlation-sep-2016

Share

Title: Korelace
Page Content:

​Nyní můžete analyzovat korelaci mezi dvěma nástroji s využitím analýzy korelace v selektoru indikátoru a přidat jej, až budete mít dva nástroje.

correlation.png