{{ "2015-11-06 10:13:08Z" | moment:{inputFormat: 'YYYY-MM-DD HH:mm:ssZ', showAsRelative: false, outputFormat: 'dddd[,] DD[.] MMMM YYYY[,] HH:mm'} }}

chart-enhancements-nov-2015

Share

Title: Vylepšení tvorby grafu na platformě SaxoTraderGO
Page Content:

Celá řada nových funkcí bude spuštěna v Grafu na platformě SaxoTraderGO dne 2. listopadu:

  • Podpora pro 2 nástroje
  • Analýza šířky pásma u Bollingerových pásem

Podpora pro 2 nástroje na grafu

Nástroj pro tvorbu grafů v SaxoTraderGO nabídne 2 nástroje na stejném grafu. Pro přidání druhého nástroje klikněte na ikonku+:

AddInstrumentChart.png

Když se objeví 2 nástroje, je možné přidat studie a anotace ke kterémukoliv z nástrojů, což si vyberete, až budete přidávat studii / anotaci.

Šířka pásma u Bollingerových pásem

Nová šířka pásma v analýze Bollingerových pásem bude od začátku listopadu k dispozici z nabídky Přidat studii v grafu. 

ChartBollBandsBW.png

Šířka pásma se odvozuje od Bollingerových pásem a ukazuje rozdíl mezi horními a spodními pásmy jako procento. Šířka pásma se zmenšuje zároveň s tím, jak se zužují Bollingerova pásma a zvětšuje se s jejich rozšiřováním. Vzhledem k tomu, že Bollingerova pásma vycházejí ze směrodatné odchylky, klesající / zvyšující se šířky pásma jsou znakem klesající / stoupající volatility.​