{{ "2016-05-31 08:26:33Z" | moment:{inputFormat: 'YYYY-MM-DD HH:mm:ssZ', showAsRelative: false, outputFormat: 'dddd[,] DD[.] MMMM YYYY[,] HH:mm'} }}

change-in-net-free-equity-and-account-value-definitions-jun-2016

Share

Title: Změna v definicích Net Free Equity (NFE) - Stavu peněžních prostředků na hlavním účtu a Account Value - Hodnoty účtu
Page Content:

​Vezměte prosím na vědomí, že od 1. července 2016 bude Net Free Equity a Account Value zahrnovat hodnotu veškerých nerealizovaných zisků nebo ztrát na otevřených obchodních expozicích FX Forwardů a FX Opcí.​