brexit-market-volatility-ahead-jun-2016

Title: Referendum BREXIT 23. června 2016 – Blíží se kolísání trhu
Page Content:

​​Dne 23. června 2016 bude probíhat ve Spojeném království referendum o setrvání Británie v Evropské unii (tzv. „Brexit"), což by potenciálně mohlo způsobit více pohybů na trhu, včetně výrazných cenových propadů a období nelikvidity.

Je důležité, abyste si uvědomovali potenciální rizika této blížící se události a abyste byli správně připraveni a měli správně nastavené své obchodní pozice, až se bude toto datum přiblíží. Doporučujeme Vám nemít příliš velkou páku a při investování a obchodování jednat opatrně, pečlivě a disciplinovaně.

V období před tímto hlasováním, během něj a krátce po něm, bude Saxo Group pozorně sledovat volatilitu trhu, koncentraci, likviditu a jiné faktory.  Je vysoká pravděpodobnost, že se zvýší požadavek na marži a že bude omezená dostupnost určitých typů obchodů a pokynů. Uděláme, co bude v našich silách na to, abychom Vás informovali o veškerých očekávaných změnách. V období před konáním referenda prosím sledujte požadavky na marži a snažte se zajistit, abyste měli na účtu dostatečné zajištění a mohli kdykoliv tyto požadavky na marži splnit.

Také byste si měli uvědomovat, že události způsobující zvýšené riziko propadů, jako je například hlasování Brexit, mohou potenciálně vyvolat na Vašem účtu margin call, a proto byste měli zajistit správné řešení zajištění marže před obdobím zvýšené volatility a během něj. Veškeré přiměřeně vhodné změny v nastavení páky nebo přístupu k obchodování by měly mít dočasný charakter, neboť po skončení tohoto britského referenda očekáváme návrat k normálním úrovním a operacím v závislosti na podmínkách trhu.

Saxo Group navrhuje, abyste umístili v dostatečném předstihu před konáním referenda relevantní příkazy umístěné s podmínkou určité ceny, tzv. „resting orders", neboť dostupnost likvidity na platformě pro nové obchodní požadavky a pokyny se může během období nelikvidity výrazně měnit. Také bychom rádi zdůraznili, že u pokynů Stop Loss není záruka, že budou splněny na Vaší úrovni pokynu: Pokyny Stop se konvertují do tržních pokynů po spuštění, a narušení dostupné likvidity by proto mohlo přinést výrazný slippage u pokynů Stop.

Nákupy opcí (tj. opcí put pro ochranu dlouhých pozic a opcí call pro ochranu krátkých pozic) by mohly být nositelem zajištění vhodným pro období nejistot na trhu, jako je hlasování Brexit, neboť cena strike je předem pevně stanovená. Kromě toho můžete najít mnoho obchodních strategií zaměřených na řízení rizik a volatility na naší speciální stránce týkající se referenda o setrvání Spojeného království v Evropské unii, kde se můžete také podělit o aktuální informace související s touto významnou událostí.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.