aggressive-new-fx-margins-and-simpler-tiered-margin-structure-may-2016

Title: Nové agresivní FX marže a jednodušší struktura progresivně nastavené marže
Page Content:

​​Nové agresivní FX marže

Dne 25. dubna 2016 zavedla Saxo Bank nižší marže a jednodušší strukturu marží pro FX (spot, forward a opce) s požadavkem na marži již od 1 % pro mnoho hlavních FX párů. Nyní můžete obchodovat mnohé z našich hlavních měnových FX párů s pákou až 100:1

Nové, implicitně nastavené požadavky na marži pro obchodování například EURUSD, vidíte níže:

Amount traded (in USD)

<3 Million

From 3M to 25M​

From 25M to 50M

>50 Million​

Margin required

1%

2%

3%

6​%

​​​
Viz naše sazby marží FX zde.

Zjednodušená struktura marží

Dne 25. dubna 2016 jsme zavedli také novou jednoduchou strukturu marží pro FX s tím, že požadavky na marži jsou srozumitelnější u všech obchodů, kde:

  • Požadavky na marži budou nezávislé pro každý FX pár a nebudou se počítat přes složité FX expozice
  • Marže bude vypočtena podle jednoduché odstupňované struktury se zvyšující se marží pro každý obchodovaný milión.

A proto pro novou pozici EURUSD ve výši 6 milionů bude situace vypadat následovně:

Ceková požadovaná marže = 1 % za první 3 miliony + 2 % za druhé 3 miliony = 1,5 %

Další příklady

Přečtěte si další informace o novém progresivním nastavení FX marží

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.