Pokyny pro požadované doklady

LOW (+kreditní karta)

Úřední doklad 

Musí obsahovat vaše jméno, jedinečné osobní identifikační číslo, fotografii a podpis. Může jít o jeden z těchto dokladů:

 • pas,
 • řidičský průkaz,
 • občanský průkaz.

Doklad musí být:

 • aktuální a platný,
 • vydaný oficiálním státním úřadem.

Doklady o stálém bydlišti

Obsahující adresu vašeho stálého bydliště (vaše jméno, adresu, město a zemi stálého pobytu). Doklad o stálém bydlišti nesmí být stejný jako doklad totožnosti, musí jít o 2 různé doklady. Může jít o jeden z těchto dokladů:

 • daňové přiznání nebo bankovní výpis (nesmí být starší než 6 měsíců),
 • občanský průkaz,
 • faktura za energie (elektřina, plyn, domácí internet, telefonní linka, ne starší než 6 měsíců). Musí uvádět službu, která je fyzicky poskytována na adrese trvalého bydliště.
 • Potvrzení adresy místním obecním/městským úřadem, nesmí být starší než 6 měsíců.

Financování kreditní kartou

Minimální finanční částka pro otevření účtu u společnosti Saxo je 2 000 EUR. Pokud chcete pro financování využít kreditní kartu, zašlete prosím fotografii přední strany vaší karty (jako doklad, že jde skutečně o vaši kartu).

Důležité:
Z bezpečnostních důvodů je nutné, abyste na fotografii zakryli čísla označená X: 0000 00XX XXXX 0000 (viditelná mohou být pouze čísla na prvních 6 a posledních 4 místech).

MEDIUM (+kreditní karta)

Úřední doklad

Musí obsahovat vaše jméno, jedinečné osobní identifikační číslo, fotografii a podpis. Může jít o jeden z těchto dokladů:

 • pas,
 • řidičský průkaz,
 • občanský průkaz.

Doklady o stálém bydlišti

Obsahující adresu vašeho stálého bydliště (vaše jméno, adresu, město a zemi stálého pobytu). Doklad o stálém bydlišti nesmí být stejný jako doklad totožnosti, musí jít o 2 různé doklady. Může jít o jeden z těchto dokladů:

 • daňové přiznání (nesmí být starší než 6 měsíců),
 • občanský průkaz.
 • Potvrzení adresy místním obecním/městským úřadem, nesmí být starší než 6 měsíců.

Průkaz totožnosti a doklad o stálém bydlišti musí být: 

 • aktuální a platný,
 • vydaný oficiálním státním úřadem.

Financování kreditní kartou

Minimální finanční částka pro otevření účtu u společnosti Saxo je 2 000 EUR. Pokud chcete pro financování využít kreditní kartu, zašlete fotografii přední strany vaší karty (jako doklad, že jde skutečně o vaši kartu) společně s ověřenou kopií vašeho dokladu totožnosti.
Důležité: Z bezpečnostních důvodů je nutné, abyste na fotografii zakryli čísla označená X: 0000 00XX XXXX 0000 
Viditelná mohou být pouze čísla na prvních 6 a posledních 4 místech.

Typy úřadů, které mohou vydat potvrzení: zaměstnanec ambasády, notář, autorizovaný auditor, právník (registrovaný v advokátní komoře nebo uvedený v Legal 500), zaměstnanec Saxo Bank.

MEDIUM (výjimky: Katar, Bahrajn, SAE, Saudská Arábie, Jordánsko a Omán)

Úřední doklad 

Musí obsahovat vaše jméno, jedinečné osobní identifikační číslo, fotografii a podpis. Upozorňujeme, že jsou potřeba 2 doklady totožnosti. Může jít o jeden z těchto dokladů: 

 • pas,
 • řidičský průkaz,
 • občanský průkaz. 

Doklady o stálém bydlišti 

Obsahující adresu vašeho stálého bydliště (vaše jméno, adresu, město a zemi stálého pobytu). Doklad o stálém bydlišti nesmí být stejný jako doklad totožnosti, celkem jsou vyžadovány 3 různé doklady (2 doklady totožnosti a 1 doklad o trvalém pobytu). Může jít o jeden z těchto dokladů: 

 • daňové přiznání (nesmí být starší než 6 měsíců),
 • občanský průkaz.  
 • Průkaz totožnosti a doklad o stálém bydlišti musí být:
 • aktuální a platný,
 • vydaný oficiálním státním úřadem.

Pokud v zemi pobytu neexistují výše uvedené oficiální doklady, poskytněte prosím některý z následujících dokladů:

 • nájemní smlouva na vaše jméno,
 • pracovní smlouva (nesmí být starší než 6 měsíců),
 • bankovní výpis vydaný institucí uznávanou vládou nebo státním orgánem (nesmí být starší než 6 měsíců),
 • faktura za energie vydaná institucí uznávanou vládou nebo státním orgánem (nesmí být starší než 6 měsíců).

MEDIUM-HIGH

Úřední doklad

Musí obsahovat vaše jméno, jedinečné osobní identifikační číslo, fotografii a podpis. Může jít o jeden z těchto dokladů:

 • pas,
 • řidičský průkaz,
 • občanský průkaz.

Doklady o stálém bydlišti

Obsahující adresu vašeho stálého bydliště (vaše jméno, adresu, město a zemi stálého pobytu). Doklad o stálém bydlišti nesmí být stejný jako doklad totožnosti, musí jít o 2 různé doklady. Může jít o jeden z těchto dokladů:

 • daňové přiznání (nesmí být starší než 6 měsíců),
 • občanský průkaz.

Průkaz totožnosti a doklad o stálém bydlišti musí být:

 • aktuální a platný,
 • vydaný oficiálním státním úřadem.
 • Notářsky ověřená kopie originálu. Typy úřadů, které mohou vydat potvrzení: zaměstnanec ambasády, notář, autorizovaný auditor, právník (registrovaný v advokátní komoře nebo uvedený v Legal 500), zaměstnance Saxo Bank (fyzicky přítomen), finanční instituce s licencí (banky) se sídlem v zemi, kde má žadatel/klient trvalý pobyt. Potvrzení nesmí být starší než 6 měsíců, vydávající a potvrzující úřad se nesmí shodovat.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.